• Không có sản phẩm trong giỏ hàng

GIỎ HÀNG

 • Không có sản phẩm nào cần so sánh

SO SÁNH

 • Thiết bị báo cháy Chungmei

 • Đánh giá:  
    0/5

 • Xếp giá từ thấp → cao
 • Xếp giá từ cao → thấp

Chọn hãng

 • ChungMei

Chọn giá

 • Dưới 5tr
 • Từ 5tr-10tr
 • Từ 10tr-20tr
 • Từ 20tr-30tr
 • Từ 30tr-40tr
 • Trên 40tr

ChungMei

Liên hệ

Trung tâm báo cháy ChungMei CM-CA4

Điện áp hoạt động: Dòng điện hoạt động: Nhiệt độ hoạt động: Chất liệu: Kích thước:
Xem chi tiết So sánh

ChungMei

Liên hệ

Trung tâm báo cháy ChungMei CM-CA1

Điện áp hoạt động: Dòng điện hoạt động: Nhiệt độ hoạt động: Chất liệu: Kích thước:
Xem chi tiết So sánh

ChungMei

Liên hệ

Đèn LED báo cháy ChungMei CM-CA

Điện áp hoạt động: Dòng điện hoạt động: Nhiệt độ hoạt động:
Xem chi tiết So sánh

ChungMei

Liên hệ

Tổ hợp báo cháy ChungMei CM-PBL2 (Recess)

Điện áp hoạt động: -- Dòng điện hoạt động: -- Nhiệt độ hoạt động: --
Xem chi tiết So sánh

ChungMei

Liên hệ

Tổ hợp báo cháy ChungMei CM-PBL1 (Surface)

Điện áp hoạt động: -- Dòng điện hoạt động: -- Nhiệt độ hoạt động: --
Xem chi tiết So sánh

ChungMei

Liên hệ

Chuông báo cháy ChungMei CM-BF6

Tiêu chuẩn: Điện áp hoạt động: 24V DC Dòng điện hoạt động: Nhiệt độ hoạt động: Điện trở:
Xem chi tiết So sánh

ChungMei

Liên hệ

Chuông báo cháy ChungMei CM-BF4

Tiêu chuẩn: Điện áp hoạt động: 24V DC Dòng điện hoạt động: 40 mA Nhiệt độ hoạt động: Điện trở:
Xem chi tiết So sánh

ChungMei

Liên hệ

Mạch báo cháy ChungMei CM-BS41

Điện áp hoạt động: Dòng điện hoạt động: Nhiệt độ hoạt động: Độ ẩm tương đối: Chất liệu:
Xem chi tiết So sánh

ChungMei

Liên hệ

Mạch báo cháy ChungMei CM-BS61

Điện áp hoạt động: Dòng điện hoạt động: Nhiệt độ hoạt động: Độ ẩm tương đối: Chất liệu:
Xem chi tiết So sánh

ChungMei

Liên hệ

Mạch báo cháy ChungMei CM-BS51R

Điện áp hoạt động: Dòng điện hoạt động: Nhiệt độ hoạt động: Độ ẩm tương đối: Chất liệu:
Xem chi tiết So sánh

ChungMei

Liên hệ

Nút nhấn khẩn báo cháy ChungMei CM-FP116

Tiêu chuẩn: Điện áp hoạt động: 24V DC Dòng điện hoạt động: Nhiệt độ hoạt động: Điện trở:
Xem chi tiết So sánh

ChungMei

Liên hệ

Nút nhấn khẩn báo cháy ChungMei CM-FP1

Tiêu chuẩn: Điện áp hoạt động: 24V DC Dòng điện hoạt động: 30mA Nhiệt độ hoạt động: Điện trở:
Xem chi tiết So sánh

ChungMei

Liên hệ

Trung tâm báo cháy ChungMei CM-EP1

Điện áp hoạt động: Dòng điện hoạt động: Nhiệt độ hoạt động: Chất liệu: Kích thước:
Xem chi tiết So sánh

ChungMei

Liên hệ

Trung tâm báo cháy ChungMei CM-P3

Điện áp hoạt động: Dòng điện hoạt động: Nhiệt độ hoạt động: Chất liệu: Kích thước:
Xem chi tiết So sánh

ChungMei

Liên hệ

Trung tâm báo cháy ChungMei CM-P1

Điện áp hoạt động: Dòng điện hoạt động: Nhiệt độ hoạt động: Chất liệu: Kích thước:
Xem chi tiết So sánh

Liên hệ

Mạch báo cháy ChungMei CM-BS31

Điện áp hoạt động: Dòng điện hoạt động: Nhiệt độ hoạt động: Độ ẩm tương đối: Chất liệu:
Xem chi tiết So sánh

ChungMei

Liên hệ

Đèn báo từ xa ChungMei CM-RL1

Chất liệu: Nhựa chống lửa Màu sắc: Trắng
Xem chi tiết So sánh

ChungMei

Liên hệ

Đèn báo cháy ChungMei CM-FL1

Chất liệu: Nhựa chống lửa Màu sắc: Đỏ
Xem chi tiết So sánh

ChungMei

Liên hệ

Mạch báo cháy ChungMei CM-BS21

Điện áp hoạt động: Dòng điện hoạt động: Nhiệt độ hoạt động: Độ ẩm tương đối: Chất liệu:
Xem chi tiết So sánh

ChungMei

Liên hệ

Đầu báo khói quang ChungMei CM-RD999

Chất liệu: Nhựa chống lửa Màu sắc: Trắng
Xem chi tiết So sánh

Kinh nghiệm mua Thiết bị báo cháy Chungmei

Đang xử lý....